آموزش


بحث آموزش HSE از اهميت بسيار بالايي برای صنایع برخوردار است چرا كه آموزش صحيح ، سطح آگاهي افراد و فرهنگ ايمني‌ و‌بهداشت آنان را بالاتر برده و طبيعي است كه هر چه قدرپرسنل نسبت به ايمني شغلی خود آگاه تر باشند درصد ارتكاب به اعمال غيرايمن و در نتیجه بروز حوادث پرسنلی و تجهیزاتی سیر نزولی خواهد داشت . بنابراین پیاده سازی یک سیستم ایمنی و بهداشت پویا و کار آمد و در نتیجه شکوفایی اقتصادی وتوسعه پایدار در گرو اجرای برنامه های منظم و هدفدار آموزشی می باشد.

این شرکت مفتخر است که با بهره گیری از تیم متخصص آموزشی و حمایت همه جانبه چند تن از بهترین اساتید دانشگاه و اخذ مجوزارئه خدمات آموزشی HSE از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وگواهی شرکتهای معتبر بین المللی ،توانایی ارائه آموزش در سطوح مختلف را داراست که برخی از برنامه ها ی قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:

  • برگزاری دوره های آموزشی طبق آخرین متد ها و استانداردهای ملی و بین المللی و بر اساس نیازهای هر صنعت
  • مجوزارائه خدمات آموزشی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
  • بهره گیری از تیم متخصص آموزشی
  • همکاری اساتید دانشگاه
  • ارائه آموزشهای تخصصی در کلیه زمینه های HSE و سیستمهای مدیریتی در سطح مدیران،کارشناسان و کارگران سازمانها و صنایع مختلف توسط تیم مجرب
  • اعطای گواهینامه معتبر بین المللی