دپارتمان مهندسی بهداشت

مهندسی بهداشت حرفه ای :
انسانها بنا به گونه کار و پیشه ای که در زندگی بر می گزینند، با برخی ازعوامل زیان آورهمچون عوامل فیزیکی ، شیمیایی ،زیست شناختی و ارگونومیک و…در تماس خواهند بود ،به گونه ای که اگر این عوامل زیان آور از حد تحمل فیزیولوژیک فزونی گیرند ،می توانند باعث بروز بیماریهای شغلی گردند .مهندسی بهداشت حرفه ای ابزاری است که به کمک آن می توان در راستای حفظ و بالا بردن سطح سلامت نیروی کار گام برداشت وهمواره تلاش بر این است که با اندازه گیری ،ارزیابی و کنترل به موقع، ازتاثیر سوء عوامل آسیب زا بر فرد جلوگیری شود.
این شرکت قادر است با استفاده از جدیدترین تجهیزات و نفرات متخصص اقدامات مهندسی ذیل را در این زمینه اجرا نماید:
– بازديد از محيط کار،بررسی کیفی و تشخيص عوامل زيان آور توسط کارشناسان بهداشت حرفه اي
– اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های محیط کار (گاز و بخار،گردو غبار، حلال ها ، فیوم ها و میست و…)
– اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش محیط کار وارائه راه حل های کنترلی
– اندازه گیری و ارزیابی میزان روشنایی محیط کار و انجام اصلاحات لازم
– اندازه گیری و ارزیابی و کنترل شرایط جوی (گرما ،سرما،رطوبت و…)
– اندازه گیری و ارزیابی پرتوها وارائه راه حل های کنترلی
– سنجش میزان اشعه ماورای بنفش (UV )واشعه مادون قرمز( IR)
– اندازه گیری میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
– تشکیل پرونده پزشکی برای شاغلین
– انجام کلیه امور مربوط به معاینات طب کار(بدو استخدام ،دوره ای و تخصصی )
– بررسی و ارزیابى شرایط ایستگاههای کاری از لحاظ ارﮔونومیکی واصول مهندسی انسانی و بهسازی محیط کار
– مطالعات ارگونومیکی اختصاصی از جمله ارزیابی روشهای حمل دستی کالا،آنالیز پوسچرال و تجزیه و تحلیل مهندسی فاکتورهای انسانی