محیط زیست


امرزوه بشر به اين واقعيت پی برده است كه بسياري از نگرانيهاي زيست‌ محيطي وي همچون رشد جمعيت، اسراف در استفاده از منابع، نابودي زيستگاههاي حيات وحش، انقراض گونه‌هاي گياهي و جانوري و انواع آلودگيها، ارتباطي دروني با يكديگر داشته و به گونه‌اي بي‌سابقه تمام زمين را به عنوان زيستگاه بشر با خطر مواجه كرده است. تخريب لايه اوزن، گرم شدن زمين، گازهاي گلخانه‌اي، بارانهاي اسيدي و بيابان‌زايي مثالهايي از اثرات مخرب زيست‌ محيطي هستند. کشورعزیزمان ايران با توجه به شرايط اقليمي خشك و نيمه‌ خشك، افزايش روز افزون جمعيت و گسترش فعاليتهاي معدني و صنعتي در زمره كشورهايي قرار دارد كه مسائل زيست محيطي در‌ آنها از اهميت مضاعفي برخوردار است در نتیجه نيازمند ساماندهي زيست محيطي و فراهم آوردن شرايط توسعه پايدار مي‌باشد. اين مهم از طریق مديريت صحيح، آموزش و تحقيقات محيط زيستی و نظارت و پايش بموقع و صحيح، ممكن مي گردد.

این شرکت آمادگی همکاری در زمینه های ذیل را دارد:

ارزیابی زیست محیطی پروژه ها (EIA (Environmental Imact Assessment

اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های زیست محیطی (آب ،خاک ،هوا) و ارائه مشاوره در زمینه کنترل

ارزیابی اثرات توسعه و تهیه گزارشات مربوطه

ارائه خدمات مشاوره ای سیستم های تصفیه آب

اندازه گیری و ارزشيابي آلاينده هاي زيست محيطي

سنجش و آناليزگازهاي خروجي ازدودكش منابع ثابت و متحرك

اندازه گيري گرد و غبار و ذرات معلق خروجي دودكش

سنجش پارامترهاي آلاينده هواي محیط و پارامتر های هوای پاک

اندازه گيري و آناليز آلاینده های خروجي اگزوز وسایل نقلیه موتوری