پایش وضعیت ماشین آلات،آنالیز ارتعاشات،عیب یابی تجهیزات