پیام مدیر عامل

امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه منابع و شکل گیری صنایع بزرگ ، استفاده از انواع ماشین آلات،تجهیزات ،فرآیندها ومواد شیمیایی و … امری گریز ناپذیر شده است.این روند رو به رشد صنعتی شدن ،خطرهای گوناگونی را برای نیروی کار ایجاد نموده و موجب شده است که آنها در برابر عوامل زیان آور بسیاری قرار گیرند که همواره تندرستی شان را تهدید می کند ،عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند .
نگاهی گذرا به آمار حوادث و بیماریهای شغلی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن از جمله هزینه ها و خسارات وارده ، لزوم اجرا و پیاده سازی استاندارهای HSE را بیش از پیش نمایان می سازد که یقینا این مهم به عنوان لازمه بقاء در بازارو پیشرفت صنایع از دید مدیران پوشیده نیست .
از طرفی قوانین ملی و بین المللی و لزوم رعایت آنها باعث شده که بهسازی محیط های کار و اجرای ایمن فعالیتهای صنایع و حفظ محیط زیست ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی گردد.

 
خداوند متعال راشاکریم که توفیق داد پس ازسالها تلاش درزمینه ارتقاء سطح ایمنی وبهداشت و پیشگیری ازحوادث تلخ پرسنلی درپروژه های نفت و گازوصنایع دیگرتوانسته ایم با بهره مندی ازتجربیات گذشته وهمکاری جمعی ازدوستان واساتید دانشگاه،درقالب شرکت خصوصی  ماد ایمن طب به فعالیتهای خود ادامه داده و درراستای حفظ سلامتی هموطنان عزیز تلاش نمائیم.

            محسن اسدیان
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره